ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกเวิลด์แก๊ส – ทีมงาน “Otteri wash & dry” ได้เดินทางไปฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกเวิลด์แก๊ส

ทีมงาน “Otteri wash & dry” ได้เดินทางไปฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกเวิลด์แก๊ส เพื่อศึกษาและนำทักษะต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานจนได้รับ “ ใบอนุญาตผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้จะได้นำความรู้ความสามารถต่างๆไปพัฒนาระบบภายในร้านสะดวกซักให้มีความปลอดภัยและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล

กลับไป ข่าวสาร / โปรโมชั่น