อ๊อตเทริ ร้านสะดวกซักแห่งการแบ่งปัน อ๊อตเทริ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

อ๊อตเทริ ร้านสะดวกซักแห่งการแบ่งปัน อ๊อตเทริ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

บริจาคเครื่องซัก-อบ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อสนับสนุนภารกิจในศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับ “คนไร้บ้านและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก” ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

กลับไป ข่าวสาร / โปรโมชั่น