อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย ขอเป็นส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ออกแบบและก่อสร้าง เพื่อบริจาคร้านสาขามูลนิธิพระมหาไถ่ ให้นำไปสร้างอาชีพให้กับผู้พิการอย่างยั่งยืน

อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย ขอเป็นส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ออกแบบและก่อสร้าง เพื่อบริจาคร้านสาขามูลนิธิพระมหาไถ่ ให้นำไปสร้างอาชีพให้กับผู้พิการอย่างยั่งยืน

ยิ่งซัก ยิ่งช่วย ยิ่งใช้ ยิ่งทำให้ยั่งยืน อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน กับโครงการ csr โดยได้ออกแบบและก่อสร้างร้านสะดวกซัก สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จ.หนองคาย เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ และสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนพิการได้นำไปใช้ให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

อีกทั้งโครงการ csr นี้ ยังเป็นสาขาต้นแบบของผู้พิการ ที่ทางอ๊อตเทริและทีมงานได้มีส่วนช่วยออกแบบและก่อสร้างร้านสาขาเพื่อให้รองรับการใช้งานของคนพิการให้สามารถมาใช้ได้อย่างสะดวก ซึ่งทางอ๊อตเทริได้เลือกใช้เครื่องจักร วัสดุ และบริการมาตรฐานเดียวกันกับร้านสาขาลูกค้าแฟรนไชส์ซี ซึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของสาขาหรือผู้ใช้บริการซักและอบผ้าทุกสาขา ก็ต่างมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้โครงการนี้ดำเนินไปสู่ความยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ของอ๊อตเทริที่ขอยืนหยัดในการช่วยเหลือสังคม

กลับไป ข่าวสาร / โปรโมชั่น