อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย ขอเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มีส่วนในการรักษาความสะอาดให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆร้านของเรา

อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย ขอเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มีส่วนในการรักษาความสะอาดให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆร้านของเรา เพื่อจะได้มีเสื้อผ้าสะอาด ปราศจากเชื้อโรคกันครับ

พวกเราทุกคนจะร่วมมือกันและผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันครับ 🙂

 

กลับไป ข่าวสาร / โปรโมชั่น