Otteri Care #Ottericare #Otteriwashdry #ถ้าขาดเราเติมถ้าเกินเราปัน

Otteri Care

#Ottericare

#Otteriwashdry

#ถ้าขาดเราเติมถ้าเกินเราปัน

เนื่องจากทางบริษัทฯได้มีโครงการที่จะจัดขึ้นชื่อว่า Otteri care โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มหลังวันที่ 15  สิงหาคม นี้ Otteri care จะมีด้วยกัน 4 อย่าง

  1. การบริจาคเสื้อผ้า

– ร้านจะเป็นจุดรับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อ ซัก-อบ-พับ และนำไปบริจาคต่อ โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายจะเป็นของสาขานั้นๆเอง มีกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมบริจาคนี้ 1 เดือน เวลามาบริจาคเวลาใดก็ได้

– หากร้านสาขาในจังหวัดใดนั้นรวมกันได้แล้วให้แจ้งทางบริษัท ทางบริษัทจะร่วมสมทบทุนจังหวัดละ 5,000 บาท เพื่อบริจาคให้มูลนิธิของจังหวัดนั้น และจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมบริจาคมากที่สุด 5 จังหวัดแรก (โดยวัดจากน้ำหนักผ้าแห้งเป็นกิโลกรัม) บริษัทจะทำประกาศนียบัตรให้ทุกร้านสาขาที่ร่วมโครงการในจังหวัด

  1. ซัก-อบผ้าฟรีให้ผู้ประสบเหตุภัยทางธรรมชาติ

– เราจะช่วยซักอบผ้าฟรีให้กับผู้ที่ประสบภัยและผู้คนในพื้นที่รอบๆ ที่ประสบภัย

  1. ซัก-อบผ้าฟรีให้กับผู้ยากไร้

– เราจะช่วยซักอบผ้าฟรีให้กับคนจน ผู้ยากไร้ต่างๆ ในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. ทางบริษัทฯจะมีช่วยเรื่องน้ำยาหรือขนม และป้ายที่เกี่ยวกับต้นทุน หากร้านสาขามีสปอนเซอร์เราจะทำการแปะโลโก้ให้ที่ป้าย แต่จะไม่อนุญาตให้นำมาขาย ให้ทำเพื่อการกุศลไม่หวังผลประโยชน์อื่นใด

  1. Kids corner

– เราจะมีมุมของเล่นให้เด็กๆที่มากับผู้ใหญ่ได้เพลิดเพลินและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเวลารอซัก-อบผ้า

กลับไป ข่าวสาร / โปรโมชั่น